ครูปุ๊ย
เดอะแองเจิ้ล
The Angel Spiritual

ครูปุ๊ย แม่ครูน้อย
ครูผู้เชี่ยมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5

จิตวิญญาณ คืออะไร
ศึกษาจิตวิญญาณ ยกระดับวิญญาณ

ลำนำคำเกริ่นและเจตนารมณ์

  ทิพยสถานอันไร้ผู้ชี้แนะคู่มือถึงหนทางไป การเดินทางยาวไกลสำหรับแนวคิดระดับจิตมนุษย์เป็นสิ่งที่ว่างเปล่าสำหรับคำสอนและการค้นหาตัวตน ผู้ซึ่งไม่เข้าใจความหมายที่สูงสุดของการเดินทาง ที่ไร้การพิสูจน์ ได้ด้วยตนเองอย่างถูกทาง และชัดตรง ยิ่งเป็นภาพเลือนราง สำหรับนักฝึกหัดยุคใหม่

  วัตถุประสงค์ที่ข้าพเจ้ามีเจตจำนง ชี้แนะแนวทางด้านจิตวิญญาณ ข้าพเจ้ามิได้กล่าวอ้างตนเป็นผู้บรรลุหรือผู้หลุดพ้นใดๆ ข้าพเจ้าเพียงชี้แนะด้วยญาณปัญญา และปรีชาญาณของข้าพเจ้า เพื่อเป็นวิทยาทาน และอีกช่องทาง แห่งการเข้าถึงตัวตนและค้นหาความจริงสูงสุด ของสรรพชีวิตทุกผู้นาม เพื่อให้ทุกดวงวิญญาณ ได้มีโอกาสทราบถึง องค์ความรู้ซึ่งเสมือนใบไม้อีก ๑ ใบที่ไร้การพูดถึงโดยง่าย แต่เข้าถึงได้จริง เป็นปริศนัยความหมายของชีวิตและจิตวิญญูชน ใบไม้ ๑ใบนี้มีความสำคัญไปไม่น้อยกว่าใบไม้อีกหลากหลายใบในป่าใหญ่ หากไร้ซึ่งใบไม้๑ใบที่สำคัญนี้ต้นไม้ก็คงมิอาจเป็นต้นไม้แห่งคำสอนที่สมบูรณ์ได้ ยุคกาลสมัยนั้นเปลี่ยนไป แต่คำสอนนั้นเป็น อกาลิโก ไม่ประกอบด้วยกาล ไม่จำกัดกาลเวลา ไม่ขึ้นกับเวลา ให้ผลทุกเมื่อทุกโอกาสให้ผลตามลำดับแห่งการปฏิบัติ ด้วยสติ และปัญญา และข้าพเจ้าตั้งชื่อให้ว่า มิติที่ ๕ วิญญาณเราจะไปไหนได้ หากไม่รู้ความหมายของชีวิต

ความเป็นมา (บทคัดย่อ)


            บ้านบัณฑิตจิตวิญญาณ ประตูธรรมหนเหนือ ตั้งอยู่ที่ 25 ม. 5 บ้านสันหลวง ต.ทุ่งรวงทอง อ.จุน จ.พะเยา  เดิมที ที่ดินผืนนี้เป็นที่ดินของคุณปู่ของแม่ครูน้อยและได้ขายส่งต่อมือไปหลายช่วงคน ก่อนหน้าที่แม่อยู่จะย้ายกลับมายังบ้านเกิดของท่าน ท่านได้สื่อสอนและเปิดมิติจิตวิญญาณให้กับนักเรียนมากกว่า 200 ชีวิต ตั้งแต่มีนาคม 2561 สถานที่แรก คือโรงแรม โอ๊ควูด โฮเต็ล แอนด์ เรสซิเดนซ์ ศรีราชา จากนั้นได้ย้ายมาที่ โรงแรมริเวอร์ไรน์เพลส โฮเต็ล แอนด์ เรสซิเดนซ์ นนทบุรี ตลอดระยะเวลาของการสอนนักเรียนแม่ครูมีเจตนาอันแน่วแน่ว่าท่านจะกลับไปยังบ้านเกิดของท่าน ที่ จ.พะเยา หลังจากที่ท่านได้กลับมารับงานสอนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อจิตวิญญาณอีกครั้ง จากการขอให้ท่านสอนโดยคุณอภิชาต  นักเรียนรุ่น 1 และเป็นนักเรียนรุ่นแรก ที่แม่ครูกลับมารับงานสอนหลังจากที่ท่านยุติงานสื่อสอนและเชื่อมต่อมิติจิตวิญญาณไปนานเกือบ 15 ปี เหตุผลเพราะย้อนหลังกลับไปเวลานั้น

ท่านอายุเพียง 27 ปี ไม่มีผู้ใดฟังงานสอนของท่านได้เข้าใจ จึงทำให้ท่านเลือกที่จะฝึกฝนปฏิบัติโดยลำพัง โดยมิได้เอ่ยวาจางานสอนที่ยากลึกยิ่งต่อผู้เข้าถึงอีกและท่านยังเลือกใช้ชีวิตทำงานดังเช่นคนปกติ แม้ภายในของท่านจะยังคงระลึกและทบทวนคำสอนและวิชาตลอดเวลา กระทั่งปี 2563 ในสภาวะสถานการณ์โควิช19 ที่คนทั้งโลกสูญเสียและหวาดกลัว แม่ครูได้พิจารณาเห็นว่า นับจากนี้ไปมนุษย์จะพบกับหายนะที่ไม่คาดฝันมากมาย พวกเขามีใช้สติสัมปชัญญะเช่นไรในภัยพิบัติกาลต่อไปที่จะมาถึงนี้  ท่านจึงกลับไปยังบ้านเกิดของท่าน ที่ จ.พะเยา และได้ซื้อต่อที่ดินผืนดังกล่าวกลับมา จำนวน 2 ไร่ เพื่อจะสร้างสถานที่ แหล่งพักพิงจิตวิญญาณ และเป็นที่อาศัยสังขารให้คำปรึกษาศิษย์รุ่นผ่านๆมา ในบั้นปลายสุดท้ายของท่าน

ซึ่งวิชาที่ท่านสอน หาได้ยากยิ่งในเมืองไทย ณ.ปัจจุบันนี้ ทำให้ผู้คนที่ตามหาความสุขอันแท้จริง ได้พบเจอบ้านภายในของเขา ท่านสามารถเปิดมิติจิตวิญญาณ เชื่อมต่อกายทิพย์   หรือที่หลายท่านเรียกว่า เทวดาประจำตัว ให้กับผู้คนมากมาย และท่านกำชับว่า หากผู้ใดไม่ศึกษาเรื่องนี้อย่างกระจ่างแจ้ง แม้ปฏิบัติสมาธิ ธรรมะเช่นไร ก็จักเป็นความหลงทั้งปวง และไปไม่ถึงฝั่ง เป็นเหตุผลที่ท่านเปิดครอสการสอนและเก็บค่าเข้าเรียนจากประสบการณ์ตรงของท่านที่เปลี่ยนพลังภายในได้จริง ซึ่งท่านก็มักพูดเสมอว่า มนุษย์เรานี่แปลกตัวตนเราคือเจ้าปัญหา ไม่ศึกษาตัวเอง แต่จะได้หาพระเจ้านอกตัว ท่านใช้เวลา 1 ปีในการสร้างประตูธรรม๕หนเหนือ เร็วราวกับปฏิหาริย์ ดังเช่นจิตของท่าน กระทั้ง มิถุนายน 2564 รุ่น 41 เป็นรุ่นแรกที่ท่านเปิดสอนอย่างเป็นทางการ ที่บ้านบัณฑิตจิตวิญญาณแห่งนี้


            แม่ครูมีเจตนารมณ์สุดท้ายของท่าน ท่านจะกลับมาบ้านเกิดของท่านเพื่อปิดประตูบานสุดท้ายและได้อยู่ดูแลบิดามารดาของท่าน และท่านยังปรารถให้ศิษย์ใกล้ตัว เช่นคุณแดนไตร ฟังเสมอว่า เราจะอยู่ที่นี่บ้านหลังสุดท้ายเพื่อจะรอให้ศิษย์ที่ไม่เข้าใจได้กลับมาสอบถามเรา มาหลับมานอน มากินข้าว มานั่งชมวิว ที่นี่ ณ.ประตูธรรม๕ ซึ่งเป็นประตู 4 ทิศ ที่ท่านสร้างเป็นกุศโลบายว่า ไม่ว่าใครจะมาจากทางใด ท่านก็จักชี้แนะทั้งสิ้น ในระหว่างที่ท่านยังครองขันธ์อยู่ที่ ท่านฝึกจิตอย่างเดียวดาย ณ.ประตูธรรม โดยมิให้บิดามารดาของท่านมานอนเป็นเพื่อนดูแล ท่านไม่เคยออกจากประตูธรรมไปค้างอ้างแรมที่ไหนเกิน 5 วันเว้นเสียแต่ จะมีภารกิจเดินดง ที่ท่านนำสิ่งของขึ้นไปแจกจ่ายบนดอยสูง ซึ่งบางครั้ง ระยะทางไกล อาจจะมีเกินเลยเวลาบ้าง หรือท่านเดินทางไปภารกิจต่างประเทศ แต่ส่วนน้อยที่ท่านจะออกจากประตูธรรมเกิน 5 วัน โดยท่านให้เหตุผลว่า จิตของเรามันเดินทางหลงทางมานานแล้ว เมื่อรู้จักบ้านของตัวเอง ก็จงอย่าปล่อยให้มันเสียนิสัยตามกิเลสอีก จงให้มันรู้ตัวและรู้จักทางกลับบ้านของมัน และฝึกมันเช่นนี้เสมอ ให้มันชินและเป็นอัตโนมัติ จิตเรานิสัยมันก็ดีเอง

ย่อลง
พระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์

พระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์

พระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์มีเมตตากรุณาไม่ทำร้ายสิ่งมีชีวิตหรือทำร้ายสิ่งมีชีวิตด้วยความโกรธ แต่บริวารของพวกท่าน ทั้งผู้รักษาธรรม เทวดา นาคมังกร ภูติผี และวิญญาณ จะโกรธเคือง วิญญาณชั่วร้ายและผีร้ายเหล่านั้น เมื่อเห็นเจ้าสวดมนต์ในขณะที่กระทำความผิด จะนำภัยพิบัติและอันตรายมาสู่เจ้า จะทำให้เจ้ารู้สึกอึดอัดมาก จะทำให้เจ้าเดือดร้อน หรือทำให้เจ้าต้องประสบกับความโชคร้ายหรือผลกรรมนานาต่อเนื่อง” “นี่ไม่ใช่เรื่องล้อเล่น!ดังนั้นเจ้าทำตัวเองให้บริสุทธิ์(โดยศีล) ส่วนใหญ่จิตใจของเจ้าต้องบริสุทธิ์ อย่าได้มีมลทินความคิดมิจฉา รักษาความบริสุทธิ์ทางกาย ไม่ปฏิบัติธรรมอันเป็นมลทิน รักษาความบริสุทธิ์ของเจ้าตลอดเวลาอย่าทำผิดวินัยแม้แต่น้อย” #อย่าให้เทวดาหมดความศรัทธาต่อเจ้า#และเจ้าจะไม่ได้รับการปกป้อง

#แด่ผู้ตามหาเทวดาประจำตัว

#แด่ผู้ตามหาเทวดาประจำตัว

#แด่ผู้ตามหาเทวดาประจำตัว ทุกวัน ตรวจสอบว่าคุณกําลังนําคําสอนมาประยุกต์ใช้ในระดับใด บ่อยแค่ไหนที่คุณกําลังจัดการเพื่อควบคุมจิตใจของคุณ และกี่ครั้งที่คุณกําลังตกอยู่ภายใต้อํานาจของอารมณ์เชิงลบการตรวจสอบความคืบหน้าของตนเองด้วยวิธีนี้จะช่วยลดความยึดติดกับความกังวลธรรมดาของชีวิต #นี้และเพิ่มความมั่นใจในคําสอน

ต้องดรอป พลังแวมไพร์

ต้องดรอป พลังแวมไพร์

#ต้องดรอปพลังแวมไพร์ มีผู้คนมากมายในโลกนี้ที่รู้สึกว่าจำเป็นต้องลดระดับพลังงานของผู้อื่นที่อยู่รอบตัวพวกเขา #เพื่อให้ได้รับความเห็นอกเห็นใจและความรักจากคนรอบข้าง แม้ว่าคนเหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงได้ #แต่ก่อนอื่นพวกเขาต้องตระหนักว่าพวกเขาเป็นแวมไพร์พลังงาน คุณต้องถอยนะ หากไม่ทำเช่นนั้น พวกเขาจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลง ดังนั้นจึงเป็นการดีที่สุดที่จะหลีกเลี่ยงบุคคลเหล่านี้ #และส่งพลังบวกจากระยะไกลให้พวกเขา คุณยังสามารถป้องกันตัวเองจากการดูดพลังงานด้วยการจินตนาการว่าตัวเองอยู่ในฟองสบู่ขนาดใหญ่ที่ใสสะอาด จากนั้นคุณสามารถส่งพลังงานบวก แต่ขับไล่พลังงานเชิงลบ ลองทำค่ะ

ติดต่อเรา

  • ประตูธรรมหนเหนือ 25 ม.5 ทางหลวง 4005 สันหลวง-ห้วยใคร้
    ตำบล ทุ่งรวงทอง อำเภอ จุน จังหวัดพะเยา 56150
  • Theangelspritual99@gmail.com
    Me-pui@hotmail.com
  • 062-946-1999