การตื่นขึ้นทางวิญญาณ

การตื่นขึ้นทางวิญญาณ
#การเจอเทวดาประจำตน

มักจะไม่น่ารื่นรมย์
มักจะรู้สึกเหมือนสับสน
หงุดหงิด โกรธ เศร้า
เศร้าโศก หรืออยู่นอกสถานที่

สิ่งนี้อาจทำให้รู้สึกไม่สบายใจ
#และท้าทาย

เพราะเป็นช่วงเวลาที่เข้มข้นของ
การเติบโต #ส่วนบุคคล

แต่ถึงแม้จะรู้สึกยากเพียงใด
คุณก็ไม่ต้องคลั่งไคล้
คุณกำลังพัฒนา #จงตื่นตัว

#??????????
วิทยฐานะ #อัครบุคคลแห่งชาติ
(พรหมนาคา) ประจำปี 2564
สาขา ผู้ส่งเสริมเผยแผ่ศาสนาดีเด่น

#ทูตวัฒนธรรม
(ต้นแบบสังคมบุคคลของชาติ)
ประจำปี 2564
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
สืบสานสู่ประชาคมอาเซียน
สาขา ด้าน ส่งเสริมศาสนาดีเด่น

Similar Posts