การถือตัวเป็นโมหะเป็นอวิชชา

“การถือตัวเป็นโมหะเป็นอวิชชา เป็นความหลง เป็นเหตุทำให้ทุกข์ใจ”#คติธรรม

Similar Posts