การอยู่ในวงของการกระทำซ้ำ ๆ นั้น

การอยู่ในวงของการกระทำซ้ำ ๆ นั้น
ไม่ใช่ปัญหา แต่ไม่รู้ การรู้ว่าเราอยู่ใน
วงของรูปแบบการคิดซ้ำ ๆ เป็นปัญหา
เพราะจนกว่าเราจะตระหนักถึงรูปแบบที่เรา
จะติดอยู่ในวงเดียวกันอย่างไม่มีกำหนด

การทำลายรูปแบบไม่ใช่จุดจบของเกมอย่างที่คุณจะวนซ้ำในที่สุด

?️?#ดังนั้นจงระวังการวนซ้ำและแก้ไขกระบวนการคิดไปสู่สภาวะจิตใจที่เหมาะสมที่สุดของคุณ

⭐️⭐️ คิดดี รู้สึกดี ชีวิตดี

Similar Posts