กำลังใจจาก #อีกา

กำลังใจจาก #อีกา

#นกชนิดเดียว
…ที่สามารถอยู่เหนืออินทรีได้คืออีกา!
#มันจะขึ้นขี่หลังพญาอินทรี
และคอยจิกคอ
สร้างความรำคาญอยู่ตลอดเวลา

…แต่พญาอินทรีจะไม่ตอบโต้ โจมตี
และเสียเวลาไปตอแยกับมัน

#เพียงแค่กางปีกให้กว้างและบินสูงขึ้นๆ
ยิ่งสูงเท่าไหร่ อีกาก็ยิ่งหายใจลำบากเท่านั้น

??#แล้วมันก็จะเริ่มถอนตัวร่วงหล่นลงมา
เพราะขาดอ๊อกซิเจนในอากาศ และหมดเรี่ยวแรงจะบิน

??? …เก็บแรงของคุณไว้บินให้สูง
อย่าให้ราคากับคนที่ชิงชังเรา
เดี๋ยวเขาก็ตกต่ำเพราะทำตนเอง

#เมื่อนั้นทุกอย่างจะราบรื่นโดยไม่ต้องออกแรง ดูน้อยลง

Similar Posts