ข้าพเจ้าไม่เพียงแค่ฟังคำพูดของท่าน

ข้าพเจ้าไม่เพียงแค่ฟังคำพูดของท่าน
ข้าพเจ้าฟังการใช้คำ น้ำเสียงของท่าน
การเคลื่อนไหวร่างกาย ดวงตาของท่าน
การแสดงออกทางสีหน้าของท่าน

#ข้าพเจ้าตีความจากความเงียบของท่าน

#ข้าพเจ้าได้ยินทุกสิ่งที่ท่านไม่พูด..

?️? เชื่อมต่อกับทุกสิ่งแต่ไม่ติดอะไรเลย
ความผูกพันมีรากฐานมาจากความกลัว
คุณสูญเสียความกลัวที่จะสูญเสีย

#เมื่อคุณตระหนักว่าคุณสมบูรณ์แล้ว

Similar Posts