ครูมีกรรมนะแต่มีใจที่ดีมากกว่า

⭐️#ครูมีกรรมนะแต่มีใจที่ดีมากกว่า

#กรรมปกครองดวงดาวและโชคชะตา
ของคนเรา

⭐️#แต่กรรมนั้นควบคุมด้วยอํานาจจิตของคนเรา

อะไรที่เป็นอยู่ไม่จําเป็นต้องเป็น
เจตจํานงอิสระของมนุษย์และความมุ่งมั่น
ของพระเจ้าสามารถเปลี่ยนหลักสูตรของเหตุการณ์ในชีวิตของเขา
หรืออย่างน้อยก็ช่วยลดแง่มุมที่ไม่พึงประสงค์

⭐️#คนที่ร่างกายและจิตใจแข็งแรงมาก
ไม่อาจจะมีอิทธิพลทางโหราศาสตร์
ที่ไม่พึงประสงค์อาจไม่มีปฏิกิริยาที่สังเกตได้ภายนอกเลยแม้ในขณะที่การสั่นสะเทือนที่ชั่วร้ายอาจแผ่มาจากการกําหนดค่าเชิงลบของ เขาเป็นดวงดาว

⭐️⭐️#แต่ถ้าร่างกายและจิตใจอ่อนแอลง
จากการกินผิด คิดผิด นิสัยไม่ดี และจิตสำนึกไม่ดี

⭐️?#รังสีดาวฤกษ์มีพลังในการกระตุ้นผลอันตรายที่แฝงจากกรรมในอดีต

❌? วันนี้ครูงดเข้าสอนออนไลน์นะค่ะ
30-1-2022 

Similar Posts