ความภาคภูมิใจ  รางวัลที่ 8 ของห้องเรียน

ความภาคภูมิใจ #รางวัลที่ 8
ของห้องเรียน

⭐️พิธีประดับเกียรติสดุดีบุคคลตัวอย่างที่น่ายกย่องแห่งสังคมไทย

รางวัล #วชิรนุสรณ์ปูชนียะ
บุคคลตัวอย่างแห่งชาติประจำปี 2565

⭐️#ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล
ซึ่งเป็นผู้มีความดีความรู้ความสามารถและประสบการณ์สมควรเป็นบุคคลตัวอย่างที่น่ายกย่องแห่งสังคมไทย

⭐️#ด้านบุคคลผู้ส่งเสริมศาสนาดีเด่น
แม่ครูน้อย

⭐️#แม่ครูได้ให้คำนิยามว่า
คุณคือสิ่งมีชีวิตหลายมิติที่สามารถ
ย้ายจากมิติของจิตสำนึกหนึ่ง
ไปสู่อีกมิติหนึ่งได้อย่างง่ายดาย
คุณสามารถอยู่ในหลายมิติได้พร้อมกัน
คุณไม่จำเป็นต้องมีพอร์ทัลภายนอก
เพื่อนำคุณไปสู่เฟสถัดไปหรือโลกใหม่
คุณคือพอร์ทัล ทุกอย่างอยู่ในตัวคุณ

ณ.ปัจจุบัน

Similar Posts