คำสาบานแห่งการสำแดงผล

?️?#คำสาบานแห่งการสำแดงผล
ฉันยอมรับและรับสิ่งดีๆ ที่คาดไม่ถึง
เงินที่คาดไม่ถึง
ความรักที่คาดไม่ถึง
ความเมตตาที่ไม่คาดคิด
ความเอื้ออาทรที่คาดไม่ถึง
ข้อเสนอดีๆที่ไม่คาดคิด

⭐️ฉันได้รับคำแนะนำจากครูของฉันอย่างต่อเนื่อง
⭐️และได้รับอำนาจอย่างกล้าหาญเพื่อรับความอุดมสมบูรณ์ของจักรวาล!

?️?#ข้าพเจ้ายอมรับในหลักการที่ว่าความอุดมสมบรูณ์และมั่งคั่งมีให้แก่ข้าพเจ้าแล้ว
การยอมรับของฉันทำให้มันเป็นจริงและเปิดพื้นที่สำหรับการสำแดงให้รีบเร่ง!

ฉันเปิดประตูแห่งจิตสำนึกของฉันให้กว้าง
เพื่อรับ ความรู้ในการแก้ไขในแต่ละวัน
และให้! มัน สำเร็จ เสร็จแล้ว! เกิดขึ้นแล้ว
เดี๋ยวนี้ในใจฉัน

จงสาบานใจ

Similar Posts