อย่าประมาทตนอย่าประมาทข้อธรรม

?️

?⭐️#อย่าประมาทตนอย่าประมาทข้อธรรม22-1-2022ครูได้มาคัดสรรคขนมไทย #ที่ร้านหอมรัญจวนจ.เชียงราย เพื่อนำไปถวายเป็นภัตตาหารเลี้ยงพระในวันที่ 23 มกราคม ที่วันถ้ำป่าอาชาทอง จ.เชียงราย ซึ่งปีนี้ครูและนักเรียนร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินจำนวน 1 ไร่ สนับสนุนกองงานศาสนาร่วมซื้อที่ดิน สร้างเขตธุดงค์กรรมฐาน เป็นเงิน50,000 บาท ⭐️โดยมีท่านนายกกาญจนา(คุณติ๊ก)นายกเทศบาล บ้านหลวงศิริ จ.ชัยภูมิหนึ่งในนักเรียนที่ครูสอน และครูฟอร์ดSchool of life ร่วมชิมขนมและคัดสรรคของคาวหวาน ถวายพระอริยะสงฆ์ในวันออกนิโรธสมาบัติ ครูบาเหนือชัย โฆสิโตซึ่งปีนี้ครูไม่ได้ไปร่วมงานในวันดังกล่าวเพราะติดงานสอน นร.รุ่น 47⭐️ คุณติ๊กได้ถามครูว่าเหตุใดแม่ครูรู้ธรรมแล้วด้วยปัญญาเช่นนี้จึงต้องสนทนาธรรมอีก#ครูได้ให้ปัญญาคุณติ๊กว่าบัณฑิตคือผู้เป็นพหูสูตควรคบหาบัณฑิตด้วยกันแม้เราจะเก่งกล้าสามารถแต่ก็ต้องลดตัวเพื่อสอบความรู้ตนเอง ถ้าเราเข้าใจดีแล้วว่า สิ่งที่เรารู้นั้นถูกก็จงกาเครื่องหมายลงในข้อชอบจากนั้นลองหาคู่ธรรมตรวจเครื่องหมายดูให้เราชัดเจนและไม่ประมาทในการใช้ชีวิตด้วยสติ?️?บัณฑิตควรมี ธรรม 8 ประการสังฆเภทขันธกะดังนี้1. ฟังคนอื่น2.ทำให้คนอื่นฟังตน 3.คงแก่เรียน 4.ทรงจำดี 5.รู้คำพูดของคนอื่น 6.ทำให้คนอื่นรู้คำพูดของตน 7.ฉลาดในประโยชน์และมิใช่ประโยชน์ 8.ไม่ชวนทะเลาะ⭐️โดยเฉพาะหลักธรรมข้อที่ว่าด้วยการฟังคนอื่น : ผู้ไกล่เกลี่ยจะต้องไม่ยึดติดความคิดเห็นของตนเป็นที่ตั้ง แต่จะต้องฟังคนอื่นบ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องฟังคู่กรณีแห่งความขัดแย้ง⭐️คงแก่เรียน : ผู้ไกล่เกลี่ยจะต้องเป็นพหูสูตคือสดับตรับฟังมากในศาสตร์ต่างๆ ซึ่งจะต้องนำมาเป็นข้ออ้างอิง และเกื้อกูลต่อการเจรจาผู้ไกล่เกลี่ย⭐️รู้คำพูดของคนอื่น : ผู้ไกล่เกลี่ยจะต้องมีความรู้มีความเข้าใจในภาษา และเนื้อหาที่คู่กรณีแต่ละฝ่ายพูดเป็นอย่างดีว่าหมายถึงอะไร⭐️ทำให้คนอื่นรู้คำพูดของตน : ผู้ไกล่เกลี่ยจะต้องมีศิลปะในการพูดให้คนอื่นฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งคู่กรณีเข้าใจคำพูดของตนว่า สิ่งที่ตนพูดหมายถึงอะไร?️? ผู้เป็นบัณฑิตทุกคนแม้จะเป็นผู้มีความรู้ความสามารถแต่ก็ต้องแสดงความรู้ความสามารถของตนให้บัณฑิตผู้รู้เป็นผู้รับฟังในทัศนคติด้วย ครูมีพระอาจารย์สุทธิพงษ์ เมตตาให้เกรียติเป็น เพื่อนบัณฑิตคู่ธรรม ท่านมีเมตตาฟังคำสอนเกี่ยวกับเรื่องของการฝึกจิตจากครูครูก็มีความกรุณาที่ได้สดับรับฟังคำสั่งสอนที่เป็นพระธรรม⭐️#หนึ่งปีครูยังมีการสนทนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับท่าน และหนึ่งปีครูก็ได้เห็นว่าผู้ที่เข้าใจคำสอนผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนและมีน้อยเหลือเกินที่จะสามารถปฏิบัติตัวสู่การปฎิบัติธรรมขั้นสูงได้#โดยน้อยที่ฆราวาสจะปฏิบัติจิตได้ ด้วยความเพียรเพื่อนำมาทวนสอบตัวเราเองว่าเราไม่ควรลืมตัวในทุกๆวินาทีที่เรามีความรู้ความสามารถความรู้ที่เป็นปัญญาก็ดีที่เป็นความสามารถของเราหากเราหลงลืมตัวเองเมื่อไหร่มันอาจจะกลายมาเป็นอวิชา กลับมาตีความหมายทำร้ายเราอย่าประมาทตน อย่าประมาทธรรม?️?#รายนามผู้ร่วมสร้าง ดังนี้⭐️ รายนามผู้ร่วมสร้าง ดังนี้1.ครูฟอร์ด 500 -.2.ข้าวโพดคั่ว 300.-3.ป้าพัช 200.-4.คุณเกีย 2,000 .-5.คุณไอริน 1000 .-6.คุณหวี 300.-7.คุณพงศ์ 500.-8.คุณหลี 555 .-9.คุณแพม ก้างคำ 1000.-10.คุณภาวนา 599.-11. คุณแอม 888.-12.คุณติ๊ก 1,500 .-13. คุณปาริชาติ สุภา 500 .-14.คุณสวยเยอรมันนี 500.-15 คุณเปิ้ล 99.-16.ประชาชนตัวดำ 50017.คุณแตน 50018.คุณสาคร 50019.ป๋ามุ 50020.คุณลูกอิน 500

Similar Posts