คบเพื่อนแต่อย่าหวังผลประโยชน์

คบเพื่อนแต่อย่าหวังผลประโยชน์
ให้ตัวเอง มิตรภาพที่เห็นแก่ตัวเองเท่านั้น
ที่ทำลายความไว้วางใจ

“จงมีมิตรภาพที่ยั่งยืนด้วยใจที่บริสุทธิ์”

อย่าแสวงหาผลกำไรเกินกว่า
มูลค่างานของเรา การได้มาซึ่งกำไรปลอม
ทำให้เราเป็นคนโง่งม

คนโบราณเคยกล่าวไว้ว่า “จงมั่งคั่งในความซื่อสัตย์”

Similar Posts