จิตใจของมนุษย์ไม่สามารถ เข้าใจอวตาร-และพุทธะได้ มันเป็นไปไม่ได้

จิตใจของมนุษย์ไม่สามารถ
เข้าใจอวตาร-และพุทธะได้
มันเป็นไปไม่ได้

#คุณจะบ้าทันทีหากคุณคิดด้วยจิตสำนึก
สมองคน

⭐️?#ฉันอยู่กับคุณมานานมากแต่คุณยังไม่รู้จักฉัน#คำพูดของเทวดา

คุณไม่สามารถเข้าใจในสิ่งนี้ได้หากใช้จิตสำนึกในสติสัมปชัญญะระดับมนุษย์

ไม่เคยเป็นไปได้

⭐️⭐️⭐️#แต่หากคุณเข้าใจและชำนาญในสิ่งนี้แล้วจักรวาลทั้งพิภพจะเปิดเผยทุกมิติในตัวคุณครูว่าคุณเป็นคนที่โชคดี
ที่ได้มีเทวดาประจำตัว

Similar Posts