ฉันได้เกิดใหม่บนโลกมนุษย์

ฉันได้เกิดใหม่บนโลกมนุษย์
ด้วย ความรัก ความอบอุ่น
การถนุถนอมอุ้มชู

⭐️จาก แม่

ฉันพบ
ความประหลาดใจ
ความผันแปรของโลกย์
ที่ไร้จุดจบ
ทั้ง สุข ทุกข์
เสียงหัวเราะ ความปวดร้าว
ด้วยจิต ที่ยึดมั่นไร้ความสงบ

สุดท้าย
ฉันก็ต้องเข้าสู่ความแตกสลายสิ้นสุด
นี่คือธรรมชาติแห่งโลกย์
ของสังสารวัฏ

– องค์กรรมาปะ ลามะ –

Similar Posts