ชีวิตคู่ขนานกันอย่างแท้จริงเป็นส่วนเสริม

#ในทางหนึ่งตัวตนที่สูงขึ้นของคุณไม่ได้ใช้ชีวิตคู่ขนานกันอย่างแท้จริงเป็นส่วนเสริม
ของคุณที่อาศัยอยู่ในมิติอื่นที่มีอยู่เป็นทรัพยากร

?️?#เปลวไฟคู่
มีวิญญาณที่กลับชาติมาเกิดเป็นร่างแยก
สองร่างเรียกว่า Twin Flames

ร่างกายเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องเป็นเพศตรงข้ามพวกเขาสามารถเลือกเพศใดก็ได้ที่ดีที่สุดเพื่อช่วยให้พวกเขามีชีวิตอยู่นอกบทเรียนในชีวิต

การ เชื่อมต่อTwin Flame นั้นแข็งแกร่งมากและหลาย ๆ คนก็อยากจะพบ Twin Flame ของพวกเขาโดยเชื่อว่าพวกเขาจะเป็นคู่หูที่สมบูรณ์แบบ แต่ก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นเสมอไป

?️? ในความเป็นจริงในกรณีส่วนใหญ่การมีความสัมพันธ์ที่โรแมนติกกับ Twin Flame ของคุณอาจรุนแรงมากเพราะพวกเขาถูกสร้างขึ้นจากพลังวิญญาณเช่นเดียวกับคุณ

Twin Flames
ไม่จำเป็นต้องพบกันและพวกเขาไม่จำเป็นต้องสร้างความโรแมนติกระหว่างกันอย่างไรก็ตามพวกเขามักจะกลับชาติมาเกิดในเวลาเดียวกันและมักทำงานในภารกิจร่วมกัน

เมื่อวิญญาณมีชีวิตอยู่สองชีวิตแสดงว่าพวกเขามีแนวโน้มสูงมากที่สุดและกำลังทำเช่นนั้นเพื่อเร่งการเติบโตและกระบวนการเรียนรู้ของพวกเขา

การใช้ชีวิตสองชีวิตในคราวเดียวสามารถระบายออกได้มาก

?️? #แม้กระทั่งสำหรับวิญญาณขั้นสูงดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องธรรมดาที่วิญญาณของคุณจะเลือกทำเช่นนี้ในทุกชีวิต

มีโอกาสได้เจอเทวดาประจำตัวแล้ว
เรียกได้ว่า #โอกาสทอง
ไปต่อไม่ได้ #ก็ค่อนข้างเสียดายชาติเกิด

#??????????
วิทยฐานะ #อัครบุคคลแห่งชาติ
(พรหมนาคา) ประจำปี 2564
สาขา ผู้ส่งเสริมเผยแผ่ศาสนาดีเด่น

#ทูตวัฒนธรรม
(ต้นแบบสังคมบุคคลของชาติ)
ประจำปี 2564
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
สืบสานสู่ประชาคมอาเซียน
สาขา ด้าน ส่งเสริมศาสนาดีเด่น 

Similar Posts