ตลอดช่วงเวลาของชีวิตมนุษย์

ตลอดช่วงเวลาของชีวิตมนุษย์เราต้องกลับเข้าหาบ้านภายในให้ได้เมื่อสงบกับบ้านภายในได้แล้วบ้านภายนอกคือ #แดนวิมุตติที่เราจะได้ใช้ช่วงที่เหลือของชีวิตในการ #ขอบคุณ ผู้คนที่ผ่านพบ#ประตูธรรม๕หนเหนือบ้านบัณฑิตจิตวิญญาณ?️? สถานที่เปิดมิติจิตวิญญาณและบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งโพธิจิต❌ 1 ก.พ. 2022วันนี้ครูงดเข้าสอนออนไลน์หนึ่งวันค่ะ

Similar Posts