ต้องดรอป พลังแวมไพร์

⭐️?#ต้องดรอปพลังแวมไพร์

มีผู้คนมากมายในโลกนี้ที่รู้สึก
ว่าจำเป็นต้องลดระดับพลังงานของผู้อื่น
ที่อยู่รอบตัวพวกเขา

⭐️⭐️#เพื่อให้ได้รับความเห็นอกเห็นใจและความรักจากคนรอบข้าง แม้ว่าคนเหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงได้

⭐️⭐️⭐️#แต่ก่อนอื่นพวกเขาต้องตระหนักว่าพวกเขาเป็นแวมไพร์พลังงาน คุณต้องถอยนะ หากไม่ทำเช่นนั้น พวกเขาจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลง ดังนั้นจึงเป็นการดีที่สุดที่จะหลีกเลี่ยงบุคคลเหล่านี้

????#และส่งพลังบวกจากระยะไกลให้พวกเขา

คุณยังสามารถป้องกันตัวเองจากการดูดพลังงานด้วยการจินตนาการว่าตัวเองอยู่ในฟองสบู่ขนาดใหญ่ที่ใสสะอาด จากนั้นคุณสามารถส่งพลังงานบวก แต่ขับไล่พลังงานเชิงลบ

ลองทำค่ะ

Similar Posts