นี่คือคุณค่าของการสร้างภาพข้อมูล

?️?#นี่คือคุณค่าของการสร้างภาพข้อมูล
และเชื่อหรือไม่ว่ามันเป็นเทคนิคที่ทรงพลังอย่างยิ่งซึ่งจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในหลาย ๆ ด้านของชีวิต

แต่ถ้าคุณไม่ใช้สูตรIntention + Action = Creationอย่างถูกต้องความฝันของคุณจะไม่ปรากฏ

⭐️?#สูตรความตั้งใจ + #การกระทำ
= การสร้าง

ถ้าเป้าหมาย / ความฝัน / whish ของคุณชัดเจนและคุณเชื่อมั่นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของจริงจักรวาล / แหล่งที่มาจะหาวิธีที่จะแสดงให้พวกเขาเห็นสำหรับคุณ

#??????????
⭐️วิทยฐานะ #อัครบุคคลแห่งชาติ
(พรหมนาคา) ประจำปี 2564
สาขา ผู้ส่งเสริมเผยแผ่ศาสนาดีเด่น

⭐️#ปูชนียบุคคลตัวอย่างแห่งชาติ
(ประดับเกรียติสดุดีวชิรนุสรณ์) ปี2465
สาขาบุคคลผู้ส่งเสริมศาสนาดีเด่น

⭐️#ทูตวัฒนธรรม
(ต้นแบบสังคมบุคคลของชาติ)
ประจำปี 2564
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
สืบสานสู่ประชาคมอาเซียน
สาขา ด้าน ส่งเสริมศาสนาดีเด่น

Similar Posts