จิตใจเป็นสิ่งสำคัญ

ไม่ว่าเราจะพบเจอสิ่งใด
? จิตใจเป็นสิ่งสำคัญ

#ให้ตรงต่อความคิด
#ให้ตรงต่อจิต
#ให้ตรงต่อใจ

ไม่ว่าจะเกิดสิ่งใดให้คุณมีปัญญา
แล้วเทวดาจะคุ้มครอง

????????ด้วยรัก

#MAEKHUNOY
#เทวดาประจำตัว

ไม่ว่าเราจะพบเจอสิ่งใด
? จิตใจเป็นสิ่งสำคัญ

#ให้ตรงต่อความคิด
#ให้ตรงต่อจิต
#ให้ตรงต่อใจ

ไม่ว่าจะเกิดสิ่งใดให้คุณมีปัญญา
แล้วเทวดาจะคุ้มครอง

????????ด้วยรัก

#MAEKHUNOY
#เทวดาประจำตัว

ชมรมสายใยไทยแทนคุณแผ่นดิน
 ⭐️ รางวัล บุคคลต้นแบบแห่งปี 2564
สาขา นักพัฒนาวัฒนธรรมดีเด่น

Similar Posts