พระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์

พระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์
มีเมตตากรุณาไม่ทำร้ายสิ่งมีชีวิต
หรือทำร้ายสิ่งมีชีวิตด้วยความโกรธ แต่บริวารของพวกท่าน ทั้งผู้รักษาธรรม เทวดา นาคมังกร ภูติผี และวิญญาณ จะโกรธเคือง วิญญาณชั่วร้ายและผีร้ายเหล่านั้น เมื่อเห็นเจ้าสวดมนต์ในขณะที่กระทำความผิด จะนำภัยพิบัติและอันตรายมาสู่เจ้า จะทำให้เจ้ารู้สึกอึดอัดมาก จะทำให้เจ้าเดือดร้อน หรือทำให้เจ้าต้องประสบกับความโชคร้ายหรือผลกรรมนานาต่อเนื่อง”

“นี่ไม่ใช่เรื่องล้อเล่น!
ดังนั้นเจ้าทำตัวเองให้บริสุทธิ์
(โดยศีล) ส่วนใหญ่จิตใจของเจ้าต้องบริสุทธิ์ อย่าได้มีมลทินความคิดมิจฉา รักษาความบริสุทธิ์ทางกาย ไม่ปฏิบัติธรรมอันเป็นมลทิน รักษาความบริสุทธิ์ของเจ้าตลอดเวลา
อย่าทำผิดวินัยแม้แต่น้อย”

#อย่าให้เทวดาหมดความศรัทธาต่อเจ้า
#และเจ้าจะไม่ได้รับการปกป้อง

Similar Posts