พระโพธิสัตว์ที่ประทับอยู่ในใจ

?️?#พระโพธิสัตว์ที่ประทับอยู่ในใจ
ไม่ค่อยยอมค้นหา แค่พอเดือดร้อน
ก็ค่อยเรียกพระโพธิสัตว์ภายนอกมา
ขัดตาทัพไปวันๆใจพระโพธิสัตว์ในตัวที่ประกอบด้วย ปัญญา กรุณา ปณิธาน
และความงดงามแห่งการใช้ชีวิต
ไม่รู้หายไปตั้งแต่เมื่อไร
#ไม่เคยเห็นจะมีใครตามหา

⭐️?#จะต้องเรียนวิชาพระโพธิสัตว์พื้นฐานซ้ำๆไปถึงเมื่อไร

ไม่อยากขยับวิริยะฐานะกันบ้างเหรอ
เพียรกันแทบตาย ผ่านพบชาติมากันไม่
จบไม่สิ้น #สุดท้ายก็พบแต่ความล้มเหลว

หันมาใส่ใจพระโพธิสัตว์ในตัวกันบ้างนะ
เมื่อใส่ใจ ” ใจพระโพธิสัตว์ ” ในตัว

ทุกๆที่ที่ได้ยืนอยู่ ก็ประดุจพุทธเกษตรนั่นเอง

Similar Posts