พลังจิตของเราเป็นสิ่งที่จำเป็น

พลังจิตของเราเป็นสิ่งที่จำเป็น
ต่อกำลังวิญญาณ
จิตเชื่อมโยงกับ #สมองวิธีคิด

ถ้าสมองดีจิตดี
จิตจะดี จะแจ่มใสเบิกบาน
ผู้นั้นต้อง #มีสมองที่ดี แตกฉาน
ด้านปัญญา

กำลังของสมองนี้
จะส่งคลื่นที่ดีไปยัง #จิตและยกกำลังให้จิต
มีพลัง จากนั้นจึงสั่งจิตให้โชคดีในสิ่งที่อัน
ควรของกำลังวิญญาณ

บางคนบรรลุธรรมได้
เพราะสมองเชื่อ และสั่งจิต

???โปรดระวังคลื่นสมองของคุณ
ใช้ของสำคัญนี้ เชื่อมต่อกับสภาวะที่สูงกว่า
เช่นสภาวะพุทธะ คำสอนครูบาอาจารย์
อยู่ใกล้คนที่ฉลาด จะทำให้คุณได้รับ
นิวรอน แห่งปัญญาญาณ

Similar Posts