พลังบวกที่สั่นสะเทือนสูงช่วยในการรักษาพลังงานเชิงลบที่สั่นสะเทือนต่ำ

หมายถึง หากเรามี การ
ยอมรับ ให้อภัย ปิติใจ เบิกบาน
โดยการทรงอารมณ์รักษา
เราจะเข้าใจ เข้าถึง นำไปปฏิบัติ
กับ ความผาสุกในชีวิตได้จริ

๛คุรุจิตวิญญาณครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริงมากกว่า 160 ชีวิต
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์

Similar Posts