พลังหญิง พลังงานชาย และความศักดิ์สิทธิ์

?️? #พลังงานชาย (“ชาย” หรือ“หญิง”)

อาศัยอยู่ในความเป็นจริงภายใต้ กฎหมายของขั้ว
ความเป็นจริงประเภทนี้มีลักษณะเฉพาะ
เนื่องจากสามารถแสดงประสบการณ์เชิงบวกและเชิงลบได้

?️? #ประสบการณ์เหล่านี้ยอดเยี่ยมสำหรับการสอนจิตวิญญาณ
ให้วิญญาณของมนุษย์ให้ก้าวข้ามบทเรียนชีวิตที่ไม่หยุดนิ่ง
เพื่อที่พวกเขาจะสามารถพัฒนาไปสู่สิ่งมีชีวิตที่รู้แจ้ง
เพื่อให้คุณรู้จักตัวเองในระดับที่ลึกที่สุด คุณต้องสัมผัสกับการแสดงออกของพลังเพศหญิง
และความเป็นชายจากสวรรค์ เพื่อที่คุณจะได้เติบโตทางจิตวิญญาณ และขยายจิตสำนึกของคุณ
ทำให้คุณ “เข้าใจ” ในความดีและความชั่ว

?? #พลังงานของผู้หญิงที่ศักดิ์สิทธิ์คืออะไร?

พลังงานของผู้หญิงที่สูงส่งเป็น
พลังงานที่มองไม่เห็นอันชาญฉลาด
ซึ่งมีคุณภาพของสัญชาตญาณ
ความเมตตาอารมณ์
ความคิดสร้างสรรค์
การเอาใจใส่
การทำงานร่วมกันความคิดแบบองค์รวม
และการคิดจากสมองซีกขวา
#จากมุมมองของแม่เหล็กไฟฟ้า
พลังงานของผู้หญิงที่สูงส่งคือพลังไฟฟ้า
และพลังงานของผู้ชายที่ศักดิ์สิทธิ์คือพลังแม่เหล็ก

?? #พลังงานของผู้ชายศักดิ์สิทธิ์คืออะไร?

พลังงานของผู้ชายที่สูงส่ง
เป็นพลังงานที่มองไม่เห็นอันชาญฉลาด
ซึ่งมีคุณภาพของการคิดวิเคราะห์และมีเหตุผล
การแข่งขันความมุ่งมั่นการคิดเชิงเส้น
การกระทำและการคิดสมองซีกซ้าย

?? #ด้วยเหตุนี้คนที่มีคุณสมบัติ
ของพลังแห่งความเป็นชายสูงส่ง
มักจะเก่งในด้านคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ คนส่วนใหญ่ได้รับ
การปรับสภาพให้สนับสนุนพลังแห่ง
ความเป็นชายจากพระเจ้าซึ่งเป็นเหตุผล
ว่าทำไมเราจึงอยู่ในสังคมที่ต้อง
อาศัยคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
เป็นหลักเพื่อทำความเข้าใจชีวิต

?? สิ่งสำคัญคือต้องรู้ว่า
#พลังงานของผู้หญิงที่สูงส่ง
#ไม่จำเป็นต้องแสดงถึงร่างกายของผู้หญิง
#และพลังงานของผู้ชายจากสวรรค์ไม่จำเป็นต้องแสดงถึงร่างกายของผู้ชาย
นอกจากนี้ชายหรือหญิงทุกคน
มีทั้งพลังแห่งความเป็นผู้หญิง
และความเป็นชาย #จากสวรรค์ภายใน
ตัวเขาหรือเธอ

?? #สาเหตุพื้นฐาน
ของความทุกข์ทรมานของมนุษย์
ความไม่สมดุลของพลังงาน
ของหญิงและชายจากสวรรค์
เป็นสาเหตุพื้นฐานของความทุกข์ทรมาน
ของมนุษย์
#เพราะมันทำให้เราไม่อยู่ในสภาวะสมดุลและสอดคล้องกับธรรมชาติ

?? ทุกวันนี้เราอาศัยอยู่ในโลกที่พลังแห่งความเป็นชายของพระเจ้าแข็งแกร่งและบิดเบี้ยว
จนทำให้พลังงานของผู้หญิงจากสวรรค์อ่อนแอลง ทำให้ไม่สามารถแสดงออกถึงคุณสมบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

?? #เราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้ว่าชายหรือหญิงแต่ละคน
มีทั้งพลังแห่งความเป็นชายและหญิงอันศักดิ์สิทธิ์ในตัวเขาหรือเธอ

อย่างไรก็ตามผู้หญิงมักมีคุณลักษณะของพลังงานของผู้หญิงที่สูงส่ง
และผู้ชายมักจะมีคุณลักษณะของพลังแห่งความเป็นชายที่สูงส่งมากกว่า
การกระทำของผู้ชายที่ทะเลาะกับพลังงานของสตรีศักดิ์สิทธิ์นั้นไร้จุดหมาย
เพราะพวกเขากำลังทำสงครามกับพลังของตัวเองเท่านั้น
นอกจากนี้ยังใช้กับผู้หญิงที่ทำสงครามกับพลังแห่งความเป็นชายของพระเจ้าในตัวเอง

?? เพื่อป้องกันไม่ให้พลังแห่งความเป็นชายของพระเจ้าที่บิดเบี้ยวทำลาย (โลก)
เราจำเป็นต้องเรียนรู้ว่าจะอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างไร
นี้สามารถทำได้โดยการ เรียนรู้วิธีการดูและชื่นชมความงามของธรรมชาติ
และความสมดุลของผู้หญิงที่สูงส่งและพลังงานผู้ชายของพระเจ้า
ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายต้องดูแลพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์ทั้งสองอย่างนี้ที่อยู่ในตัวเราเองให้ดี
ผู้หญิงที่ทะเลาะกับตัวเองก็เท่ากับว่ามี ปัญหากับพลังงานชายของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าในตน

๛คุรุจิตวิญญาณครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริงมากกว่า 160 ชีวิต
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์

Similar Posts