Walk-in #กู้บารมี

?️

Walk-in #กู้บารมี

คือเมื่อวิญญาณของเราถูกแทนที่
#หรือรวมเข้ากับจิตวิญญาณ
#ของสิ่งมีชีวิตที่มีมิติสูงกว่า

ปรากฏการณ์นี้อาจคล้าย กับประสบการณ์ใกล้ตายแต่แทนที่จะเป็นคนที่กลับมาพร้อมกับความทรงจำของสิ่งมีชีวิตที่สูงขึ้นจากอีกด้านหนึ่ง

พวกเขานำสิ่งนี้กลับมาในร่างกายของพวกเขาอีกครั้ง อย่างแท้จริงเพื่อเผยแพร่ข้อความหรือ
บอกว่า

#ตัวตนที่สูงกว่ามีจริง

#นำกลับมาเพื่อ
ต่อปัญญาวิญญาณให้สูงขึ้น

#พูดตามหาเทวดาประจำตัว

Similar Posts