พลังใจทํางานได้

?️

#พลังใจทํางานได้
แต่ก็ต้องมีความเชื่อด้วย
เหมือนที่เธอมีความเชื่อ

⭐️#จิตใจทํางานถ้าคุณรู้วิธีควบคุมมัน

จิตใจเป็นสิ่งที่แปลกมาก
เมื่อมันใช่ มันก็ใช่
แม้ว่าทั้งโลกจะคิดเป็นอย่างอื่น
และเมื่อมันผิดพลาด
ไม่ใช่พลังทั้งหมดของความคิดเห็น

⭐️?#โลกที่อยู่เบื้องหลังมันจะทําให้จิตคุณถูกต้อง ถ้าคุณอยากเห็นว่าจิตใจทํางานอย่างไร

คุณต้องนํามันมา #ภายใต้การควบคุมและฝึกหัดโดยคุณ

⭐️#ถ้าไม่มีจิตใจที่คุณควบคุมได้
คุณก็ไม่สามารถตระหนักถึงสิ่งที่ครูกําลังบอกคุณได้ สิ่งนี้ต้องมีการพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไป พลังใจไม่ใช่เรื่องง่าย มันได้ผลอย่างละเอียดมาก การเข้าใจความละเอียดอ่อนของมัน
คือการรู้พลังของมัน

จิตใจทํางานในทุก ๆ เรื่อง
#ถ้าคุณรู้ความลับของการทํางานของจิตใจ
คุณจะพบว่าสิ่งนี้เป็นจริง

#เทวดาประจำตัว

Similar Posts