มนุษย์เราทุกคนเป็นเจ้าของ กายที่สองซึ่งเรียกว่า Double ดับเบิ้ล

กายที่สองนี่เองที่ถูกเรียกว่า
เป็นกายแห่งพลังงานเป็นส่วน
พลังแม่เหล็กที่สัมพันธ์กับกาย
จริงของมนุษย์สัมพันธ์กับพลัง
หรือแรงของจักรวาลที่ไม่สามารถ
มองเห็นได้และสัมพันธ์กับพลังของ
ระบบสุริยจักรวาลและดาวนพเคราะห์
ตลอดจนกระทั่งสิ่งแวดล้อมต่างๆ
ของชีวิตแต่ละบุคคลรังสีหรือแสงที่อยู่รอบๆ
กายเกิดขึ้นจากกายที่สองหรือกาย
แห่งพลังงานนี้เอง

สิ่งที่สำคัญที่สุดของกายที่สองก็คือ
สามารถนำไปใช้สำหรับ
การแผ่ขยายจิตสามัญสำนึก
กายที่สองเป็นสื่อกลางระหว่าง
การส่งกระแสจิตไปถึงบุคคลกับ
การรับรู้ด้วยสมาธิจิตตัวเอง
#ความลับของพลังจิต
ก็ผูกพันกับกายทิพย์อย่างแน่นอน

ถ่ายทอดโดย
๛คุรุจิตวิญญาณครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริงมากกว่า 160 ชีวิต
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์
#MAEKHUNOY ผู้ให้คำแนะนำเรื่อง
#ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย
#มิติพลังงานวิญญาณ #การยกระดับพลังงาน
#ศาสนศาสตร์ทางจิต
#พบเจอตัวตนที่สูงกว่าตัวเรา
#High Self Esteem
#ญาณบารมี #ตรวจญาณแฝง
#เทวดาประจำตัว #องค์ใน #ออร่า
#อาตมัน #ปรมาตมัน #ซาโตริ
#ซาเซน Zazen #โกอัน Koan
#มอนโด Mondo #ซันเซน Sanzen
#แสงสว่างในตน กายแสง #มันตราบำบัด
#ไขความสว่างของ Lightworker
#Empath หรือ Empathic คืออะไร
#จงกลับเข้าหาจิตเดิมแท้ให้ได้ในชาตินี้
#IG:https://www.instagram.com/p/BxG0i_vhL-P/…
#Line@:https://line.me/R/ti/p/%40imepui

Similar Posts