มาร แปลว่า ผู้ฆ่า ผู้ทำลายล้าง

มาร แปลว่า ผู้ฆ่า ผู้ทำลายล้าง
มารข้างนอกคือผู้มุ่งทำลายล้างข้างนอก
มารข้างใน คือกิเลสในใจของตนเอง
เป็นต้นว่าความรัก ความชัง ความหลง
ซึ่งบังใจเราไม่ให้เกิดปัญญาในเหตุผล
เมื่อชนะมารในใจของตนได้แล้ว
มารข้างนอกก็ทำอะไรไม่ได้

?️?#แกนบัลลังก์ทอง
สุดยอดพญามารที่ปลอมเหมือนเทวดา

?️? จุดสกัดของลักษณะมารตัวนี้คือจะแฝงลึกที่สุดในจิตของมนุษย์จากนั้นสิ่งใดที่มนุษย์คนนั้นชอบไม่ว่าจะเป็นกิเลสตันหาต่างๆทางโลกหรือความสุขมารตัวนี้จะเข้าไปปิดบังความรู้ที่มาจากพระธรรมหรือเทวดาประจำตัวและจะทำให้ดวงวิญญาณนั้นเพลิดเพลินกับแหล่งทางโลกอะไรที่เป็นความสุขทางโลกมารตัวนี้จะสนับสนุนให้วิญญาณดวงนั้นเกิดมีความสุขและเมื่อวิญญาณดวงนี้เกิดมีความสุขและหลงละเลิงว่าเป็นความจริงแกนบัลลังก์ทองก็จะปิดพระบารมีทำให้เราเหมือนเป็นคนมีเทวดาประจำตัวเหมือนเป็นผู้ที่มี ของรักษา

?️?#แต่ปัญญาวิญญาณไม่เกิด

รางวัล 1 ปณิธานความดี
ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์
⭐️สาขา เกียรติคุณครูผู้
ทำคุณประโยชน์ด้านเผยแผ่
ส่งเสริม อนุรักษ์สืบทอด
พุทธศาสนาดีเด่น

Similar Posts