ยินดีในความไม่มีทุกข์ของผู้อื่น

ภูมิธรรมแรกจะเชื่อมโยงกับทานบารมี
แต่ทานบารมีนี้จะไม่แยกกับปัญญา
เพราะทานบารมีจะเกิดเมื่อ
ไม่มีการแบ่งแยก ผู้ให้กับผู้รับ
ไม่มีการคาดหวัง
ทำบุญโดยไม่หวังบุญ
แค่ทำหน้าที่ตามปณิธาน
ที่เป็นเหตุปัจจัยชี้นำ

ดังนั้นแค่ภูมิธรรมแรก
ก็เริ่มปล่อยวางแล้ว
ทั้งตัวบุคคลและธรรมมีความปิติ
ในการหยั่งรู้ความว่างหล่อเลี้ยงใจ

๛คุรุจิตวิญญาณครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริงมากกว่า 160 ชีวิต
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์

Similar Posts