ยิ่งกายแห่งแสงสว่าง

?️?#เรื่องของมารทดสอบ

ทำความดีมักมีอุปสรรค
ธรรมสูงขึ้นหนึ่งศอก มารจะสูงขึ้นหนึ่งวา
ผู้บำเพ็ญจึงให้เห็นเป็นธรรมดา อย่าหวั่นไหว ไม่ท้อถอย
?ถูกทดสอบ….ว่าบำเพ็ญจริง!!!
?ถูกทดสอบ….เพื่อสะเดาะห์เคราะห์ ลบล้างหนี้เวรกรรม
?ถูกทดสอบ….เพื่อลบล้างความแข็งกระด้าง ยโส โอหัง
?ถูกทดสอบ….เพื่อกำหนดรู้ ดีกรี ระดับ มรรคผล

#แบบอย่างการทดสอบ

?️สอบประชิดตัว คือ เจ็บป่วยถูกทำร้าย
?️สอบอารมณ์ คือ ถูกทรยศหักหลัง
?️สอบรอบนอก คือ ถูกใส่ร้ายขู่ขวัญเป็นความ
?️สอบวิปริต คือ จากพรากล้มละลาย
?️สอบราบรื่น คือ สมหวังทุกอย่าง
?️สอบฝืดขัด คือ มีอุปสรรคบั่นทอน ทุกอย่าง
?️สอบพลิกผัน คือ ชะตากรรมผันผวน เช่น รวยแล้วจน

?️สอบทางธรรม เรื่องแปลก ๆ วุ่นวาย…
ให้รู้เท่าทัน มุ่งมั่นบำเพ็ญ มารทดสอบจะเลิกราไปเอง

?? เราชาวพุทธถูกสอนให้เกลียดมาร
มีอคติกับมารมานาน แต่เราไม่มีความรู้แจ้งจริงว่ามารคือใคร?

แท้แล้วมารคือ เทวดาชั้นหกไม่ต่างจากเทพหรอกเขาเป็นชาวสวรรค์เหมือนกันมีอาญาสิทธิ์ อาญาธรรมในการทำหน้าที่ของตนเองเหมือนกัน เป็นธรรมะ ธรรมชาติที่ขาดจากโลกนี้ไปไม่ได้
หากขาดแล้วก็จะเสียสมดุล

Similar Posts