ยิ่งกายแห่งแสงสว่าง

?️?#ยิ่งกายแห่งแสงสว่าง

อยู่ในระดับสูงมากเท่าใด ความหนาแน่นของกายเนื้อก็จะยิ่งน้อยลงมากเท่านั้นด้วย และยิ่งปริมาณแสงสว่างในร่างกายเนื้อของคุณมีมากเท่าใด ร่างกายเนื้อของคุณ ก็จะยิ่งสามารถรองรับจิตวิญญาณได้ในระดับสูงมากเท่านั้นด้วย และปลายทางของกระบวนการพัฒนากายแห่งแสงสว่างที่กำลังดำเนินไป ภายใต้กระบวนการเลื่อนระดับขึ้นอยู่นี้

????#คุณจะสามารถผสานรวมกับตัวตนที่สูงส่งกว่าของพวกคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ …..

ส่วนการลงมา (Descension) ของจิตวิญญาณ ก็เป็นกลไกที่ใช้สำหรับการ “นำเข้ามา” หรือ “เปิดการทำงานขึ้น”

?️??#ของพรสวรรค์ต่างๆด้านจิตวิญญาณของคุรุทั้งหลาย….

กระบวนการพัฒนากายแห่งแสงสว่างนี้ มีอยู่ 12 ขั้นตอน หรือ 12 ระดับด้วยกัน และเมื่อแต่ละระดับเสร็จสิ้นสมบูรณ์ลงแล้ว การเปลี่ยนแปลงต่างๆทางกายภาพ ที่เกิดขึ้นควบคู่กันมาตลอดนั้น ก็จะส่งผลกระทบต่อทุกๆด้านของชีวิตและของจิตวิญญาณของคนๆนั้นด้วย

?️?#เพราะระหว่างขั้นตอนของการพัฒนากายแห่งแสงสว่างนี้ มันได้ถูกออกแบบมาให้ไปดึงเอาปัญหาต่างๆของมนุษย์ทุกๆปัญหาขึ้นมาด้วย และยิ่งเข้าสู่ระดับขั้นสูงมากขึ้นเท่าไหร่ มันก็ยิ่งจะไปดึงเอาปัญหาที่อยู่ลึกลงไปได้มากขึ้นเท่านั้นด้วย ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะช่วยให้พวกคุณสามารถชำระสะสาง ความคิด, จิตใจ, อารมณ์ความรู้สึก, ร่างกาย และจิตวิญญาณ ให้สะอาดปลอดโปร่งได้

หากปัญหาโผล่ขึ้นมาให้เห็นได้มากเท่าใด พวกคุณก็จะยิ่งมีโอกาสมากขึ้น ที่จะปล่อยให้ “การยอมรับความจริง” ช่วยเปลี่ยนสถานะของพวกมันให้กับคุณได้ หรือมีโอกาสมากขึ้น ที่จะกำจัดพวกมันออกไปมากเท่านั้น

?️? และด้วยการใช้เทคโนโลยีแห่งแสงสว่าง ที่มีใช้กันอยู่แล้ว ตั้งแต่เมื่อกว่า 20 ปีที่แล้ว
(เช่น N.L.P, body work, rebirthing, body electronic เป็นต้น) ได้ ที่มันจะมี “ช่องว่าง” หรือ “Void Space” แทรกอยู่ระหว่างจุดสิ้นสุด กับ จุดเริ่มต้น ของแต่ละระดับขั้น ของกระบวนการการพัฒนากายแห่งแสงสว่างนี้ ที่พวกเราเรียกกันว่า “

?️???#การดับของ ego” (ego death) ซึ่งในช่วงว่างดังกล่าวนี้ มันอาจจะปรากฎออกมาในรูปแบบของ “การหดหู่ซึมเศร้า” หรือ “ความรู้สึกไม่เหลืออะไรอยู่เลย” (sense of nothingness) ก็เป็นได้

ซึ่งช่องว่างที่ว่านี้ มีไว้ให้พวกคุณใช้เป็น “จุดหยุดพัก” ก่อนที่จะเดินทางต่อไป และช่องว่างนี้ก็เป็นสถานที่เป็นเส้นทางของพลังงานอย่างหนึ่ง ที่ไม่มีอะไรอยู่ ดังนั้น… พวกคุณจึงสามารถใช้มันเพื่อสร้างภาพและชีวิตของตัวเองขึ้นมาใหม่ได้

?️?#ก่อนที่คุณจะก้าวไปสู่ขั้นตอนต่อไป
และช่องว่างนี้ ก็เป็นภาชนะที่ใช้สำหรับผสมรวมสิ่งต่างๆเข้าด้วยกัน (Integration chamber)
หรือบางทีเราอาจจะเรียกมันว่า เป็น “รังไหมของดักแด้” ก็ได้ เพราะว่ามันคือที่ๆพวกคุณจะใช้เพื่อพักผ่อน และก่อรูปก่อร่างเพื่อกลายไปเป็นผีเสื้อแสนสวยในขั้นตอนถัดไป..

MAEKHUNOY
เทวดาประจำตัว

Similar Posts