ราคาแห่งการตื่น

#ราคาแห่งการตื่น
ของดวงวิญญาณที่รู้ตัว
เพื่อจะพัฒนาไปสู่ #จิตวิญญาณ

* คุณจะรู้สึกเจ็บปวด
* คุณจะสงสัยตัวเองเป็นพันครั้ง
* พวกเขาจะบอกคุณว่าคุณกำลังจะบ้า
* คุณจะสูญเสียเพื่อน
*บางครั้งครอบครัวของคุณก็ไม่เข้าใจคุณ
* ผู้คนจะเกลียดคุณโดยไม่มีเหตุผล
* คุณจะพัฒนานิสัยแปลก ๆ
* คุณจะต่อสู้กับสัตว์ประหลาดของคุณ
(กลัวอัตตา) และความไม่รู้
* คุณจะไม่สนใจว่าพวกเขาคิดอย่างไรกับคุณ
* คุณจะรู้สึกไม่เหมาะกับโลกนี้
* คุณจะเลือก
* และคุณจะค่อยๆถูกทิ้งให้อยู่ตามลำพัง

?️?#แต่ทุกอย่างจะคุ้มค่า
ไม่มีใครส่องสว่างตัวเองด้วยการจินตนาการถึงร่างของแสง แต่ด้วยการตระหนักถึงความมืดรอบตัวเราและที่สถิตอยู่ในตัวเรา”

?️?#การปลุกจิตวิญญาณที่แท้จริงไม่ใช่
การกอดรัด แต่เป็นถังน้ำเย็น

สิ่งที่จะให้บริการคุณที่ลูบไล้อัตตาของคุณด้วยเสียงกระซิบจินตนาการหรือความโหยหา เมื่อคุณต้องการเพียงแค่การเขย่าแรงๆ

#เพื่อให้คุณได้สมมติอย่างแท้จริงว่าชีวิตคืออะไร

การตื่นขึ้นทางวิญญาณที่แท้จริงคือกระบวนการแห่งการทำลายล้าง

เป็นการพังทลายสิ่งลวงตาของทุกสิ่งที่คุณไม่ใช่ 

Similar Posts