เรื่องบางเรื่องคนบางคนไม่ได้ทำให้เรารู้สึกดี

เรื่องบางเรื่องคนบางคนไม่ได้ทำให้เรารู้สึกดี?️? แต่เมื่อนึกถึงคราใดก็หัวเราะได้ทุกทีอย่าหาเหตุผลในเรื่องที่ไม่มีคำอธิบายครูมีความสุขได้กับลูกศิษย์ทุกๆคนที่ผ่านเข้ามาพบครูรักทุกคนเพียงไว้แต่ …..แค่ปัจจุบัน

Similar Posts