หลวงปู่สีโห เขมโก

หลวงปู่สีโห เขมโก

#พระผู้ทรงอภิญญา
#รู้ภาษาสัตว์และคนได้ทุกชาติทุกภาษา

หลวงปู่สีโห เขมโก ท่านเป็นพระผู้ศักดิ์สิทธิ์เคร่งครัดในพระธรรมวินัยอย่างยิ่งยวดและชอบรุกขมูล ไม่ชอบอยู่วัดวาอาราม ท่านรักที่จะอยู่ตามป่าช้า ตามถ้ำในป่าเปลี่ยว สถานที่วิเวกแวดล้อมไปด้วยสัตว์ร้ายนานาและไข้ป่า มุ่งมั่นอยู่ในมรรคกระแสพระนิพพานเต็มตัว
ไม่วอกแวกไปทางอื่น

ที่ท่านไม่ชอบอยู่ตามวัดเพราะไม่ชอบคลุกคลีกับชาวบ้าน #ทำให้ใกล้ความประมาท เป็นเหตุให้กิเลสกำเริบและเข้าไปเกาะจิตวิญญาณ

?️?ผู้รู้ภาษาจิตตั้งแต่ครั้งโบราณถึงคณาจารย์ปัจจุบันมักไม่ชอบอยู่ใกล้ผู้คนหากไม่จำเป็น
ท่านจะงดเว้นการสนทนา และใช้ชีวิตด้วยกายวิเวกเป็นหลัก #เพื่อป้องกันกระแสจิตหยาบเกาะจิตวิญญาณของท่าน

ภาษาของจิตมีหลายชั้นหลายระดับ
พัฒนาขึ้นตามสภาวะของผู้ฝึกฝน
ด้วยสติปัจจุบันของดวงวิญญาณ

?️?ฝึกเป็นเข้าใจเป็น
สามารถใช้ผ่านมรรคาได้
ภาษาบางชนิดเป็นภาษาสูง
เมื่ออยู่กับผู้ฝึกจิตระดับสูง
ท่านจะ งดเว้นการสนทนา

#MAEKHUNOY
เทวดาประจำตัว

Similar Posts