วันนี้ครูเดินทาง#มายังกองอำนวยการร่วม#กิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด#หมู่บ้านมหาวัน

วันนี้ครูเดินทาง#มายังกองอำนวยการร่วม#กิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด#หมู่บ้านมหาวัน เพื่อนำ ม่าม่าหม้อไฟจำนวน 550 ชิ้นน้ำดื่ม 550 ขวด และขนมมาส่งมอบให้กับผู้ลี้ภัย (รอบที่1)⭐️ เจ้าหน้าที่ศูนย์ได้แจ้งว่า สถานที่ดังกล่าวเป็นสถานที่ที่มีความเสี่ยงและยังไม่ปลอดภัยจึงไม่อนุญาตให้เข้าไปและงดการบันทึกภาพ เจ้าหน้าที่ทหารจะนำสิ่งของดังกล่าวไปส่งมอบให้กับผู้ลี้ภัย⭐️ครูและทีมงานขอขอบคุณผู้ อนุเคราะห์ทุกท่านที่ร่วมปั่นแบ่งในกิจกรรมในครั้งนี้✅ ขณะนี้มาม่าหม้อไฟรอบที่ 2 จำนวนเพิ่มอีก 500 ชิ้นอยู่ในระหว่างการผลิตครูจะนำส่งทันทีเมื่อแล้วเสร็จ✅น้ำดื่มประตูธรรม๕หนเหนือรอแล้วเสร็จเช่นกันภายใน 7-14 วัน??ครูจะอัพเดททันทีที่เสร็จสิ้น✅ สำหรับรายนามผู้ร่วมสร้างครูจะถ่ายทอดสดแจ้งรายละเอียดในลำดับถัดไปค่ะครูขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาในครั้งนี้?ครูจะอัพเดทชุดวีดีโอให้รับชมนะค่ะ

Similar Posts