วิธีการสอน

⭐️?#วิธีการสอน
วัตถุประสงค์เดียวของการปฏิบัติธรรม
คือการปลดปล่อยตนเองและสิ่งมีชีวิตทั้งหมด

#จุดมุ่งหมายไม่ควรเป็นครูสอนธรรมะ
แต่ในปัจจุบัน ภายใต้คําบรรยายของความจําเป็นในการเผยแผ่ธรรม แนวคิดของการอบรมครูบาอาจารย์ทางพระพุทธศาสนายังคงแพร่กระจายขึ้นจากทุกมุม อย่างไรก็ตาม
แน่นอนว่ามีบางสิ่งที่ต้องจําไว้ในใจ

?️?#คิดจะปลูกป่าแห่งการตรัสรู้
#คุณต้องมีพื้นดิน

?จะทําให้พื้นดินนั้นอุดมสมบูรณ์
?คุณต้องมีวินัยและความขยัน

กูรูที่มีทักษะต้องหาวิธีส่งเสริมและสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนมีวินัยขึ้นอยู่กับความสามารถของนักเรียน

แม้ว่าตัวกูรูเองจะอ่านเก่งมาก เขาหรือเธอควรทําให้นักเรียนคิดว่าการศึกษาไม่มีวันสิ้นสุด

ครูเองก็ควรศึกษาและอ่านหนังสืออยู่เสมอ
แม้จะได้รับการเรียนรู้มากอยู่แล้ว

แต่เขาจะแสดงความปรารถนา
นี้สําหรับการสอนเพิ่มเติมและ
แม้กระทั่งถ่อมตนถามคําถาม
เขาเป็นตัวอย่างสําหรับพวกเราทุกคน

กูรูจะต้องมีจริยธรรมและบริสุทธิ์มาก
แต่ควรละเลยคุณภาพของการเปิดกว้างที่ผ่อนคลาย ไม่ก่อให้เกิดปมด้อยให้แก่นักเรียน

และนักเรียนก็ควรเปิดใจเพื่อการพัฒนา
ไม่นำคำสอนไปสร้างปมด้อยให้กับตนเอง 

Similar Posts