” วิมลา”ภูมินี้ศีลบารมีเป็นใหญ่

” วิมลา”

หมายถึงความบริสุทธ์ปราศจากราคี
ภูมินี้ศีลบารมีเป็นใหญ่
แต่การรักษาศีลนี้ก็แนบเนื่อง
ด้วยปัญญาเช่นกัน

??#คือมองว่า
ทุกชีวิตต่างเวียนว่ายและเป็นทุกข์
ความกรุณานำพาให้ไม่อยากเบียดเบียนใคร
จึงไม่ได้รักษาศีลเพื่อให้ตนดีงามบริสุทธ์
แต่รักษาเพราะตระหนักถึงการอิงอาศัยกัน

??#ทุกการกระทำควรประกอบด้วยปัญญาและกรุณา
ใจบริสุทธ์เพียงเพื่อให้ผู้อื่นพ้นทุกข์เท่านั้น
จะไม่นำสิ่งใดเข้าตน แม้ความดี
สละทั้งตนเอง สละทั้งธรรม!!!
ภูมินี้ ลองสำรวจตนก่อนนะค่ะ
ถ้าใครผ่านแล้ว ก็เข้าท่าแล้วล่ะ
เราจะได้วัดตนเองต่อไปในภูมิที่สูงขึ้น

๛คุรุจิตวิญญาณครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริงมากกว่า 160 ชีวิต
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์

Similar Posts