สิ่งสุดท้ายที่ดวงวิญญาณจะจำได้

คือเราเลือกสิ่งใดไว้ในจิตใต้สำนึกของเรา
#จงปล่อยสิ่งที่คุณได้พยายามแล้วอย่าง
เต็มที่ เต็มใจ เต็มกำลัง

แล้วสักวันคุณจะพบเจอสิ่งที่คู่ควร
เราต้องขอบคุณคนที่ให้โอกาสเรา
และไม่กระทำความผิดอีก

หาโอกาสที่จะตอบแทนบุญคุณ
เพราะพวกเขาให้โอกาสเริ่มต้นใหม่กับเรา

๛คุรุจิตวิญญาณครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริงมากกว่า 160 ชีวิต
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์

Similar Posts