สุษุมนา

?#สุษุมนา คือ ไขสันหลังหรือช่องทางเดินชีวิตของกายทิพย์กายแสงอันปราณีตของมนุษย์ ปราณหรือประจุพลังชีวิตซึ่งเป็นกาบวิญญาณชั้นที่สองในบรรดากาบอุ้มวิญญาณสามชั้น ?

2-3 ธ.ค 2021 เดินดง #นาควัตร ครั้งที่ 18/2021ก่อนจะขึ้นดอยครูขอแบ่งปันความสุขความทรงจำ ที่ดีๆระหว่างทางครูและทีมงาน ขอขอบคุณทุกๆการร่วมสร้างการแบ่งปัน แม้ไม่มากรวมๆกันแล้ว เราช่วยผู้คนได้อิ่มได้อุ่น ได้ยิ้ม ได้รู้จักกันเพียงเท่านี้ ก็ #พอแล้วในระหว่างทางเดินของชีวิต⭐️?#ขอบคุณนะ?คุณฝน TAS-35 บ.จักรวาลแอนด์ซันไลน์?คุณแอน TAS-10คุณแดนไตร TAS-11 ฟารีดาเฟอร์นิเจอร์?ครูฟอร์ด school of life?คุณปัณสกฤต ?คุณใหม่?คุณศิริพร TAS-15?คุณสวย จากเยอรมันนี?คุณพยาบาล เมตตา?คุณแอน คุณลินดา และเพื่อน จากประเทศอเมริกา? คุณอลิส TAS-42? คุณ jinjin TAS-39#??????????วิทยฐานะ #อัครบุคคลแห่งชาติ (พรหมนาคา) ประจำปี 2564 สาขา ผู้ส่งเสริมเผยแผ่ศาสนาดีเด่น #ทูตวัฒนธรรม (ต้นแบบสังคมบุคคลของชาติ) ประจำปี 2564 โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สืบสานสู่ประชาคมอาเซียน สาขา ด้าน ส่งเสริมศาสนาดีเด่น

Similar Posts