ส่วนความดีชั้นเอกก็คือความดีที่ชนะความชั่วของตนเอง

ความดีที่จะทำให้สำเร็จการชนะนั้นก็ต้องใช้ปัญญาค้นหา คือวิธีชนะที่จะไม่ต้องเบียดเบียนใครเป็นความดีชั้นตรี ถ้าเป็นการชนะชนิดที่เกื้อกูลเขาอีกด้วย โดยเฉพาะทำให้เขาซึ่งเป็นคนไม่ดีเลิกละความไม่ดีของเขา หรือกลับเป็นคนดีก็นับว่าเป็นความดีชั้นโท ?️?#ส่วนความดีชั้นเอกก็คือความดีที่ชนะความชั่วของตนเอง

Similar Posts