อย่าดูถูกคนอื่นเมื่อเห็นคนอื่นละเมิดศีล

?️?#อย่าดูถูกคนอื่นเมื่อเห็นคนอื่นละเมิดศีล

อย่าดูหมิ่นติเตียน อย่าโอ้อวดเย่อหยิ่ง
และอย่าอ้างว่าฉันเป็นผู้ถือศีล
หรือผู้ปฏิบัติธรรม

เป็นเรื่องไม่ถูกต้องที่จะหวงการรักษาศีลให้บริสุทธิ์ไว้ที่ตัวเองคนเดียว จงรักษาศีล
แต่ไม่ทำลายผู้อื่น เมื่อเห็นคนอื่นผิดศีล
แล้วเราอวดตัวเอง นี่เป็นความผิด

ผู้ที่มีอาการกำเริบควรคิดอย่างนี้
อย่าดูถูกคนเขาผิดศีล
#อาจเป็นพระโพธิสัตว์แสดงเป็นอุทาหรณ์เตือนใจเราและในอนาคตข้างหน้าอาจได้เป็นพระพุทธเจ้า ดังนั้นจงเคารพเขา

#ให้เขากลับใจให้เขาชำระมลทินอีกครั้ง

Similar Posts