อาการของความเศร้า

ความเศร้าจะกลายเป็นส่วนหนึ่ง
ในชีวิตประจำวันของคุณ

ส่วนใหญ่คุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทำไม
คุณถึงเศร้า แต่ความเศร้าจะ
หลอกหลอนคุณและไม่ปล่อยคุณไป
นี่เป็นเพราะคุณกำลังละลายอดีต

ดังนั้นการสะสมความเศร้าทั้งหมด
จะถูกกำจัดออกไปก่อนจากนั้นคุณ
จะรู้สึกเป็นอิสระและมีความสุขที่ได้
นำชีวิตของคุณ มันเป็นแค่เฟค
และมันจะผ่านไปอย่างแน่นอน

?? บาตรอธิษฐานบารมี แกะสลักเฉพาะ
ก่อนถวายพระคุณเจ้าครูบาเจ้าเหนือชัย
ขอให้ทุกท่านที่ได้พบข้าพเจ้ามีสติและปัญญาเกิดดวงตาเห็นแสงสว่างและสามารถนำทางดวงวิญญาณสู่การเดินทางได้จริง
เจริญใน รู้ ในปัญญา และเบิกบาน 

๛คุรุจิตวิญญาณครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริงมากกว่า 160 ชีวิต
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์

Similar Posts