เปิดลงทะเบียนแคมป์รุ่น 48 ( 2 วัน 1 คืน 19-20 ก.พ.2022)


??? ????!! ????
เปิดลงทะเบียน ✅ รุ่น 49/2022 (มี.ค.)

❌?ขออภัย รุ่น 48 ก.พ. (เต็ม)
⭐️ #ควรรู้ว่าคุณมีเทวดาประจำตัว
⭐️ #จงเปิดโอษฐ์คุรุในตัวคุณ
⭐️จิตสำนึกเปลี่ยน
⭐️พลังจิตเปลี่ยน
⭐️ชะตาเปลี่ยน
⭐️สติวิญญาณเปลี่ยน
⭐️ชะตากรรมเปลี่ยน

จิตสำนึกในสติระดับมิติที่ 5 ขึ้นไปเท่านั้น
ที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
วิธีคิด โชคชะตา มนุษย์ได้

?สติระดับมิติที่5 คือสติที่ได้รับการเชื่อมต่อกับ
ญาณบารมีเทวดาประจำตัวหรือตัวตนที่สูงกว่า
ซึ่งพิสูจน์ได้จริงจากประสบการณ์ตรงมากกว่า 400 ชีวิต
? สติระดับมิติที่ 5 คือสติที่สามารถจะเชื่อมต่อไปยังคุรุภายในได้จริง
? การหมุนเกี่ยวคลื่นสนามพลังงานในมิติระดับที่5 ให้ถูกต้องช่วยยกระดับการเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณเพื่อการเปลี่ยนแปลงจิตสำนึกในระดับสติในมิติที่ 3
? มิติที่ 5 คือประตูบานแรกสู่การยกระดับจิตวิญญาณเพื่อสูงขึ้น ผ่านม่านแม่เหล็กและสนามพลังงาน
?ไขปริศนาพลังงานลึกลับในตัวคุณผ่านม่าน
หลังแม่เหล็กโลก

?️? #ครั้งสำคัญ ของชีวิต

?️?#เปิดลงทะเบียน
รุ่น 49 รอบ 26-27 มี.ค.2022

?️? #ประสบการณ์ตรง
๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้คนพบคำตอบในมิติที่ 5
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริง มากกว่า 400 ชีวิต
(ห้องเรียนเข้าสู่ปีที่ 5)
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ และสามารถเรียนรู้การใช้ศิลปะและชีวิตและจิตวิญญาณได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ผู้ก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้ศิลปะการใช้ชีวิตและ
จิตวิญญาณประตูธรรม๕หนเหนือ
บ้านบัณฑิตจิตวิญญาณ
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์

??? ????!! ????
สถานที่เรียน #บ้านบัณฑิตจิตวิญญาณ
ประตูธรรม๕หนเหนือ
ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะการใช้ชีวิตจิตวิญญาณ
ต. ทุ่งรวงทอง อ.จุน จ.พะเยา
?ปลดมิติกายทิพย์ กายแสง
?เชื่อมสนามพลังงานเข้ากับมิติที่5
?ต่อวงจรจิต
?ไล่สนามพลังงานปรับวงจรจิต
?ปรับสนามพลังงานความถี่ต่ำ
? ยกระดับคลื่นสนามพลังงานรังสีจิต
?ถอดรหัสตัวเลขจักรวาลกับพื้นชีวิต
?สรุปวิธีการฝึกฝนและเชื่อมโยงกายทิพย์

?? #ช่องทางการติดต่อ
?สอบถามสมัครเข้าแคมป์
?สอบถามตารางเรียน
?ติดตามคำสอนดีๆมีประโยชน์จากครูปุ๊ย
ครูผู้เชื่อมสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ห้า

?️? #สอบถามการเข้าแคมป์

“๛?????????๛”
LINE ID:@imepui โปรดคลิกที่นี่
https://lin.ee/4VoGamg

??????????
วิทยฐานะ #อัครบุคคลแห่งชาติ
(พรหมนาคา) ประจำปี 2564
สาขา ผู้ส่งเสริมเผยแผ่ศาสนาดีเด่น
ปูชนียบุคคลตัวอย่างแห่งชาติ
(ประดับเกรียติสดุดีวชิรนุสรณ์) ปี2465
สาขาบุคคลผู้ส่งเสริมศาสนาดีเด่น
ทูตวัฒนธรรม
(ต้นแบบสังคมบุคคลของชาติ)
ประจำปี 2564

โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
สืบสานสู่ประชาคมอาเซียน
สาขา ด้าน ส่งเสริมศาสนาดีเด่น

?✨ #เยี่ยมชมงานสอนเพิ่มเติม
ได้ที่นี่ https://universethailand.com


ติดต่อ/สอบถาม/สมัครเข้าแคมป์
ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย
“๛?????????๛”
LINE ID: @imepui (มี@)
หรือโปรดคลิกที่นี่ https://lin.ee/4VoGamg

สแกนที่นี่
เพื่อติดต่อสอบถาม/สมัครเรียน

๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛

ถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรง
ครูผู้คนพบคำตอบในมิติที่ 5
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริง มากกว่า 300 ชีวิต
(ห้องเรียนเข้าสู่ปีที่ 4)
ผู้ก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้ศิลปะการใช้ชีวิตและ
จิตวิญญาณประตูธรรม๕หนเหนือ
๛?????????๛

Similar Posts