#เมื่อเรามีปัญหาแสดงว่า

⭐️

#เมื่อเรามีปัญหาแสดงว่า
#เรามิได้มีปัญญามากพอ

?️#อย่าโทษคนอื่นเพราะขาดศรัทธา

หากเราไม่รู้สึกถึงการอุทิศตนมากนัก
#นั่นไม่ใช่เพราะครูของเรามีบางอย่างผิดปกติหรือเพราะว่าเพื่อนของเราส่งผลในทางลบ

?️??#เป็นเพราะข้อบกพร่องของเราเองและวิธีรับรู้สิ่งต่างๆ

❌#ที่ผิด

ครูกำลังวางทุกวิถีทางเพื่อให้บรรลุการตรัสรู้
ดังนั้นเราควรเห็นความสมบูรณ์แบบในทุกสิ่งที่เขาทำและพูด

#หากเราคิดว่าพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริง สิ่งใดที่พระองค์ทรงทำก็สมบูรณ์แบบ การอุทิศตนในลักษณะนี้จะทำให้การรับรู้ที่ไม่บริสุทธิ์ของเรา

?️?#ซึ่งเราเห็นข้อบกพร่องในตัวครู
#หลีกทางให้การรับรู้ที่บริสุทธิ์
ซึ่งเราเห็นกิจกรรมที่ตรัสรู้ของพระองค์ตามที่เป็นอยู่จริง

?????#ถ้าเราไม่มีศรัทธา
เราจะเห็นข้อบกพร่องในตัวครู
เช่นเดียวกับสุนักษัตที่ประกาศว่า

#คำสอนของพระพุทธเจ้ามีไว้เพื่อหลอกมนุษย์ และพระเทวทัตซึ่งแม้จะเป็นลูกพี่ลูกน้องของพระพุทธเจ้าก็พยายามทำร้ายเขาทั้งชีวิต

????#ดังนั้นให้ตรวจสอบข้อผิดพลาดและข้อบกพร่องของคุณเอง

Similar Posts