เรามีความ รู้ภายใน

เรามีความ รู้ภายใน ซึ่งมีพลังมากกว่าความสามารถทางจิต แทนที่จะคิด #เราควรใช้ความรู้สึกเพื่อทำความเข้าใจโลก พวกเราต้องสังเกตการสั่นสะเทือนทางแม่เหล็กไฟฟ้าที่ทุกคนส่งออกไป ⭐️#จากนั้นจึงมีความสามารถในการแปลพลังงานเพื่อทำความเข้าใจ

Similar Posts