เราได้รับสัญญาณทุกประเภท

เราได้รับสัญญาณทุกประเภท
จากจักรวาลทุกวัน
แต่การถอดรหัสและนำไปใช้
กับชีวิตประจำวันของเรานั้นค่อนข้างท้าทาย

สิ่งที่ยุ่งยากคือ
คุณอาจไม่รู้จักคำแนะนำในตอนแรก
มันอาจจะมองไม่เห็นโดยสิ้นเชิง หรือแม้ว่าคุณจะสังเกตเห็น มันก็ง่ายที่จะทำให้เสียชื่อเสียงว่าเป็นเพียงเรื่องบังเอิญ จักรวาลไม่ได้ทิ้งคุณและความดื้อรั้นของคุณไว้ให้แห้ง ละเว้นสัญญาณแรกและจักรวาลจะคงอยู่และชัดเจนยิ่งขึ้น มันอาจมาในรูปแบบของอาการทางร่างกาย หรือเหตุการณ์ที่ผลักคุณออกจากเขตสบายของคุณ

Similar Posts