เร็วได้ ก็เสื่อมได้

#ไปเร็วได้
#ก็เสื่อมได้
#ไม่ควรประมาท

? ศึกษาเส้นทางจิตอริยะ
?ดีกว่าใช้ ทิฐิมานะ (ชนะตน)
อวดดื้อถือดี ความดื้อรั้น
ความตะแบงทั้งที่รู้ว่าผิดแต่
ไม่ยอมรับและไม่ยอมแก้ไข

⭐️#วิธีที่ดีที่สุดในการพัฒนา
⭐️#ความรักและความเห็นอกเห็นใจ

การมีชีวิตอยู่ในยุคนี้เหมือนการติดอยู่
บนเกาะที่มีปีศาจกินมนุษย์ เราไม่สามารถผ่อนคลายใจของเราได้ ทุกสถานการณ์ที่เราเจอสามารถ

#เปลี่ยนเป็นแหล่งความทุกข์ยากได้อย่างง่ายดาย

⭐️#และใครก็ตามที่เราพบมีแนวโน้ม
ที่จะนําเราหลงผิด สิ่งหนึ่งที่แน่นอน

?️?#มีเพียงครูทางจิตวิญญาณเท่านั้นที่สามารถให้คําแนะนําที่ถูกต้องแก่เราได้ สิ่งนี้ควรจะชัดเจนในจิตใจของเรา

เนื่องจากจิตใจถูกหลอกได้อย่างง่ายดายโดยการรับรู้ที่หลอกลวงของปรากฏการณ์ทางกายภาพและพัวพันได้ง่ายจากการพูดคุยทางโลกที่หลอกลวง

⭐️#มันจะไม่ดีกว่าที่จะออกไปยังสถานที่โดดเดี่ยวเพื่อวิเวกและนั่งสมาธิ?

นั่นคือวิธีที่ดีที่สุดในการพัฒนาความรักและความเห็นอกเห็นใจต่อสิ่งมีชีวิตที่มีความรู้สึ

Similar Posts