เดินดงนาควัตร ครั้งที่ 18/2021

#เดินดงนาควัตร ครั้งที่ 18/2021 #บ้านปางปอยเส้นทางขึ้นดอยอ่างขาง2-3 ธ.ค.2021 ขอบคุณทีมงานและผู้สร้างทุกๆท่านครูไม่รู้จะพูดสิ่งใด #ให้ภาพเล่าเรื่อง?️?#เพิ่มพูนบุญวาสนา1.เป็นผู้ที่ไม่ละทิ้งสัจธรรม2.เป็นผู้ที่ไม่ละทิ้งโพธิจิต3.เป็นผู้ที่ไม่ตระหนี่ธรรม4.เป็นผู้ที่ไม่ประทุษร้ายสรรพสัตว์5.พ้นจากกรรมที่เคยทำลายสถูป และวัดวาอาราม6.พ้นจากกรรมที่เคยชักชวนให้ผู้อื่นจาบจ้วงพระธรรม7.พ้นจากกรรมที่เคยทำร้ายพระสงฆ์8.พ้นจากอนัตริยกรรมทั้งห้า9.พ้นจากกรรมที่เคยสอนให้ผู้อื่นทำชั่ว#??????????วิทยฐานะ #อัครบุคคลแห่งชาติ (พรหมนาคา) ประจำปี 2564 สาขา ผู้ส่งเสริมเผยแผ่ศาสนาดีเด่น #ทูตวัฒนธรรม (ต้นแบบสังคมบุคคลของชาติ) ประจำปี 2564 โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สืบสานสู่ประชาคมอาเซียน สาขา ด้าน ส่งเสริมศาสนาดีเด่น

Similar Posts