เสียงฟ้อนรำนั้นน่าปวดหู

?️?#เสียงฟ้อนรำนั้นน่าปวดหู
เพราะปู่นั่นแก่แล้ว

อย่าให้ความเชื่อ #งมงาย
ผูกจิตปัจจุบันของคุณไว้
ให้ #กลายมาเกิดเป็นพญานาคอีกเลย

?️? นาคาศรีสุทโธ โพธิสัตว์
 และ มหานาคีศรีปทุมมา #โปรดปรานสิ่งใด
รู้ไว้ #จะเจริญ

นาคาศรีสุทโธ และ นาคีศรีปทุมมา
เป็นพญานาคราชผู้เป็นใหญ่ในประเทศไทย
เป็นพญานาคราชขององค์อินทราธิราชเจ้า
“มีพรหมประกายโลก”
หรือวังนาคินทร์คำชะโนด
อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
เป็นเวียงวังที่ประทับ

??#องค์นาคาธิบดีศรีสุทโธ
มีวรกายสีเขียวมรกต เศียรสีทอง
มีเมตตาสูงต่อผู้กราบไหว้บูชา

??#หากอธิษฐานจิตขอในสิ่งที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นจะสัมฤทธิ์ผล

Similar Posts