แคมป์นักเรียนประจำ (15-16 ม.ค.2022)

แคมป์นักเรียนประจำ (15-16 ม.ค.2022)⭐️#จากรุ่นสู่รุ่น#คุณควรจะเป็นคนหงุดหงิด การปฏิบัติธรรมเป็นธุรกิจที่น่าหงุดหงิด สิ่งที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เริ่มต้น #มักจะล้มเหลวในการตระหนักคือความไม่พอใจ⭐️?#เป็นสัญญาณของความสําเร็จของเรา การขาดสมาธิ ความทุ่มเทหรือแรงบันดาลใจที่มากเกินไปอาจเป็นเพียงสิ่งที่คุณจําเป็นต้องใช้ความพยายามพิเศษในการปรับแต่งการฝึกฝนของคุณอย่างเต็มที่อีกทางเลือกหนึ่ง แน่นอนมันอาจทําให้คุณล้มไปในทิศทางอื่น ๆ และหยุดคุณฝึกฝนทั้งหมด#สิ่งล่อใจที่คุณต้องต่อต้านทุกค่าใช้จ่ายจําไว้เสมอว่า #ความไม่พอใจกับเส้นทางจิตวิญญาณและความเครียดในระหว่างการฝึกฝนของคุณ#มักเป็นตัวบ่งบอกว่าคุณกําลังเป็นผู้ปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริง

Similar Posts