#แด่ผู้ตามหาเทวดาประจำตัว

?#แด่ผู้ตามหาเทวดาประจำตัว

ทุกวัน ตรวจสอบว่าคุณกําลังนําคําสอนมาประยุกต์ใช้ในระดับใด บ่อยแค่ไหนที่คุณกําลังจัดการเพื่อควบคุมจิตใจของคุณ และกี่ครั้งที่คุณกําลังตกอยู่ภายใต้อํานาจของอารมณ์เชิงลบ
การตรวจสอบความคืบหน้าของตนเอง
ด้วยวิธีนี้จะช่วยลดความยึดติดกับความกังวลธรรมดาของชีวิต

#นี้และเพิ่มความมั่นใจในคําสอน

Similar Posts